MAISHA V1.6.9 – CHARITY/NON-PROFIT WORDPRESS THEME