MONOLIT V1.4 – RESPONSIVE ARCHITECTURE WORDPRESS THEME