MONOLIT V1.9.4 – RESPONSIVE ARCHITECTURE WORDPRESS THEME