MONOLIT V1.9 – RESPONSIVE ARCHITECTURE WORDPRESS THEME